INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Opatówku NA ŚWIADCZENIE “DOBRY START”, ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz STYPENDIUM SZKOLNE

I. Termin składania Wniosków drogą tradycyjną tj. w wersji papierowej na Świadczenia “Dobry Start”, Świadczenia Rodzinne – od 1 sierpnia 2020r.

Miejsce przyjmowania wniosków przez pracowników GOPS: Gminny Ośrodek Kultury Opatówek ul. Plac Wolności 9 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 14.00

II. Termin składania wniosków na Stypendium szkolne – od 1 września 2020r. do 15 września 2020r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2020r.

Miejsce przyjmowania wniosków przez pracowników GOPS: Gminny Ośrodek Kultury Opatówek ul. Plac Wolności 9 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 14.00

Print Friendly, PDF & Email