II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

Poranne działania w dniu 19 czerwca 2023 r. pod nazwą ,,Bezpieczeństwo Drogowe’’ prowadzone były na drogach gminy Opatówek przez przedstawicieli Komisariatu Policji w Opatówku. Wśród 115 skontrolowanych kierowców pod względem trzeźwości nie stwierdzono żądnego przypadku. Fakt ten napawa optymizmem i jest motywacja do dalszych w tym zakresie w aspekcie profilaktyki uniwersalnej.

Policjanci w trakcie działań wykorzystali wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości, dążąc do sprawdzenia stanu trzeźwości maksymalnej liczby kierujących. Celem akcji było wyeliminowanie z dróg tych, którzy siadają za kierownicę po wypiciu alkoholu. Funkcjonariusze przeprowadzili edukację propagującą ideę trzeźwości wśród kierowców oraz mieszkańców. Osoby zainteresowane otrzymały ulotki pt. „Trzeźwy? Skupiony? Wypoczęty?”, „Bezpieczeństwo Drogowe” oraz odblaski profilaktyczno – informacyjne. Funkcjonariusze przeprowadzili edukację propagującą ideę trzeźwości wśród kierowców oraz mieszkańców.

Przypominamy, że alkomat Promiler iBlow 10 jest zainstalowany w budynku Komisariatu Policji w Opatówku. Tester do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu jest ogólnodostępny dla mieszkańców. Każda osoba zainteresowana, która ma potrzebę skontrolowania swojego stanu trzeźwości może udać się do budynku Komisariatu przy ul. Poniatowskiego 1 w Opatówku i samodzielnie poddać się badaniu.

Współdziałanie władz gminy z Policją dowodzi, jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo mieszkańców gminy Opatówek.

Placówki oświatowe oraz placówki służby zdrowia z terenu gminy Opatówek zostały zaopatrzone w ulotki profilaktyczne informujące o następstwach prowadzenia auta pod wpływem alkoholu.

PAMIĘTAJ!

Stanem po użyciu alkoholu (wykroczenie za jazdę po alkoholu z art. 87 kodeksu wykroczeń) jest więc sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan po użyciu alkoholu został określony w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a konkretnie w art. 46 ust. 2 tej ustawy. Wskazana ustawa określa, ile promili można mieć w Polsce, wskazując granicę, od której zaczyna się stan po użyciu alkoholu.

Stan nietrzeźwości

Natomiast o stanie nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego) będziemy mówić w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Definicję stanu nietrzeźwości możemy znaleźć w art. 115 § 16 kodeksu karnego, gdzie ustawodawca wskazał objaśnienia wyrażeń ustawowych. Wskazane przepisy kk odnoszące się do jazdy pod wpływem alkoholu oraz dotyczące tego, ile można mieć promili nie są nowymi przepisami i obowiązują w Polsce od wielu lat.

Print Friendly, PDF & Email