Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

informuje, że planowane posiedzenia Komisji w roku 2023 odbędą się w następujących dniach: 19.01.2023 r.; 23.02.2023 r.; 23.03.2023 r.; 20.04.2023 r.; 25.05.2023 r.; 15.06.2023 r.; 06.07.2023 r.; 24.08.2023 r.; 21.09.2023 r.; 26.10.2023 r.; 23.11.2023 r.; 14.12.2023 r.

Osoby dotknięte chorobą alkoholową i ich rodziny oraz wszyscy zainteresowani problemem uzależnienia mogą zgłaszać się na posiedzenie komisji w godz. od 15:30 do 17:30 – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 18 (pok. nr 4). W sytuacji odwołania planowanego posiedzenia informacja zostanie zamieszczona w aktualnościach na portalu gminy Opatówek i GOPS Opatówek.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku informuje, aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Opatówek takie wnioski składa się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 18, pok. nr 4.

Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los nadużywającego alkoholu lub instytucja (np. pomoc społeczna, policja itp.).

Wniosek (wniosek-o-objęcie-leczeniem-odwykowym.doc) o leczenie do GKRPA należy złożyć  w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku, 62-860 Opatówek Pl. Wolności 18 – pok. Nr 4 lub wysłać pocztą

GKRPA w Opatówku

Print Friendly, PDF & Email