Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

informuje, że planowane posiedzenia komisji w roku 2021 odbędą się w następujących dniach: 14.01.2021 r.; 18.02.2021 r.; 18.03.2021 r.; 22.04.2021 r.; 20.05.2021 r.; 17.06.2021 r.; 15.07.2021 r.; 19.08.2021 r.; 16.09.2021 r.; 21.10.2021 r.; 18.11.2021 r.; 16.12.2021 r.

Osoby dotknięte chorobą alkoholową i ich rodziny oraz wszyscy zainteresowani problemem uzależnienia mogą zgłaszać się na posiedzenie komisji w godz. od 15:30 do 17:30 – Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14 (I piętro sala posiedzeń pok. nr 15).

W sytuacji odwołania planowanego posiedzenia informacja zostanie zamieszczona w aktualnościach na portalu gminy Opatówek i GOPS Opatówek.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku informuje, aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Opatówek takie wnioski składa się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14, przyziemie pok. nr 5.

Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los nadużywającego alkoholu lub instytucja (np. pomoc społeczna, policja itp.).

Wniosek (wniosek-o-objęcie-leczeniem-odwykowym.doc) o leczenie do GKRPA należy złożyć  w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie)  w punkcie podaniowym zlokalizowanym na parterze Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek Gminy Opatówek lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14, z dopiskiem: „GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OPATÓWKU”

GKRPA w Opatówku

Print Friendly, PDF & Email