Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Informuje, aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Opatówek takie wnioski składa się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14, przyziemie pok. nr 5.

Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los nadużywającego alkoholu lub instytucja (np. pomoc społeczna, policja itp.).

Wniosek (wniosek-o-objęcie-leczeniem-odwykowym.doc) o leczenie do GKRPA należy złożyć  w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie)  w punkcie podaniowym zlokalizowanym na parterze Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek Gminy Opatówek lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14, z dopiskiem: „GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OPATÓWKU”

PORADNIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia MULTIMED

ul. Majkowska 13a, 62-800 Kalisz

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Telefon: 62- 501 86 18

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Lipowa 5 62-800 Kalisz

Telefon:62-76 720 57

WAŻNE TELEFONY POMOCOWE

800 190 590 (bezpłatny numer) Telefoniczna Informacja Pacjenta całodobowa pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie związanym z zagrożeniem epidemicznym czy kwarantanną.

888 883 388 Telefon przeciw przemocowy dla kobiet Fundacja Feminoteka.

800 120 226 Policyjny telefon zaufania do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

888 960 980, 888 900 980 Fundacja Vis Salutis utuchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19, codziennie w godzinach 10:00 – 18:00.

600 070 717 Telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123. Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci młodzieży: 116 111. Spis organizacji pomocowych znajdziesz na stronie www.samobojstwo.pl

Fundacja ITAKA prowadzi całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. 7 dni w tygodniu dyżurują psycholodzy pod numerem 800 70 22 22, specjaliści odpowiadają również na maile: porady@liniawsparcia.pl. W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji, którzy pomagają także w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, gdzie można otrzymać bezpośrednią pomoc.

BIURO SŁŻBY KRAJOWEJ AA

Dla zapewnienia członkom Wspólnoty aktualnej informacji na temat form działania grup polskojęzycznego AA w okresie pandemii koronawirusa COVID-19  uruchmiono informację telefoniczną w tym zakresie pod stałym numerem infolinii AA 801 033 242 (do godz. 16.00) 

oraz numerami

+48 606 737 579+48 538 631 917+48 660 517 087

Informację można też uzyskać pisząc na adresy e-mailowe: dz@aa.org.pl; aa@aa.org.pl; info@aa.org.pl.

W związku z faktem, że w najbliższym czasie wielu członków Wspólnoty może mieć utrudniony kontakt z grupą AA, udostępniono dodatkowe numery telefonów, które w dni powszednie będą uzupełniać obecnie działającą infolinię AA:

 +48 660 517 087+48 606 737 579+48 538 631 917
+48 604 867 406+48 723 009 495+48 784 962 657

(informacja https://fundacja.aa.org.pl)

Print Friendly, PDF & Email