Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Informuje, że posiedzenia komisji w roku 2020 odbędą się w następujących dniach: 23.01.2020 r.; 20.02.2020 r.; 19.03.2020 r.; 23.04.2020 r.; 21.05.2020 r.; 18.06.2020 r.;
16.07.2020 r.; 20.08.2020 r.; 17.09.2020 r.; 22.10.2020 r.; 19.11.2020 r.; 17.12.2020 r.

Osoby dotknięte chorobą alkoholową i ich rodziny oraz wszyscy zainteresowani problemem uzależnienia mogą zgłaszać się na posiedzenie komisji w godz. od 15:30 do 17:30 – Urząd Miejski Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek Pl. Wolności 14 (I piętro sala posiedzeń pok. nr 15).

GKRPA w Opatówku

Print Friendly, PDF & Email