Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 2022

23 czerwca 2022 r. został zrealizowany dyżur pomocowo – informacyjny – przedstawicieli Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku oraz członków GKRPA w Opatówku w siedzibie Świetlicy Środowiskowa SŁONECZKO w Opatówku w godz. od 18 do 20 na rzecz społeczności lokalnej. Osoby zainteresowane zapraszają:


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek pok. nr 4

Telefon: 62 76 18 425 wew. 21

plan posiedzeń komisji https://gopsopatowek.pl/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/)

Wniosek (wniosek-o-objęcie-leczeniem-odwykowym.doc) o leczenie do GKRPA należy złożyć  w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie)  do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 18, pok. nr 4 (Tel. 62 76 18 425 wew. 21) z dopiskiem: „GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OPATÓWKU”

Stowarzyszenie Trzeźwościowe POMOCNA DŁOŃ w Opatówku

ul. Poprzeczna 2 62-860 Opatówek

Pierwszy czwartek miesiąca godzina 18:00

Email: kulepszemu@wp.pl

Grupa AA IDYLLA

ul. Poprzeczna 2 62-860 Opatówek

Spotkania grupy odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18:00.

Każda osoba uzależniona może podjąć swoją własną decyzję o jak najdłuższym „dniu trzeźwienia”, pozbawionym problemów, które spowodowało używanie alkoholu.

Print Friendly, PDF & Email