Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 2022

20 czerwca 2022 r. została przeprowadzona akcja pt.  „Trzeźwy Poranek” na terenie gminy Opatówek przez Komisariat Policji w Opatówku. Kontrola trzeźwości kierujących 190 osób, ujawniono 16 wykroczeń, zatrzymano 1 prawo jazdy, zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych, ujawniono 1 kierującego po użyciu alkoholu (Art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń). Skontrolowano 32 pojazdy. Działania trwały od 5:30 do 12:00.

Przypominamy, że celem trwającej akcji „Trzeźwy poranek” jest wyeliminowanie z naszych dróg tych, którzy siadają za kierownicę po wypiciu alkoholu. Funkcjonariusze przeprowadzili edukację propagująca ideę trzeźwości wśród kierowców oraz mieszkańców. Osoby zainteresowane otrzymały ulotkę pt. „Chcesz pomóc sobie lub swoim bliskim?” upowszechniającą informację na temat lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin z problemem uzależnienia oraz przemocy.

Przypominamy alkomat Promiler iBlow 10 jest zainstalowany w budynku Komisariatu Policji w Opatówku. Tester do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu jest ogólnodostępny dla mieszkańców. Każda osoba zainteresowana, która ma potrzebę skontrolowania swojego stanu trzeźwości może udać się do budynku Komisariatu przy ul. Poniatowskiego 1 w Opatówku i samodzielnie poddać się badaniu.

Do sprawdzenia na ile ryzykowny (lub bezpieczny) jest aktualny model spożywania alkoholu może okazać się przydatny Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu AUDIT -.https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-ualeznienie/autodiagnoza

Placówki oświatowe z terenu gminy Opatówek zostały zaopatrzona w informacje na temat „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną” EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD 2019 r. https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Dokumenty do pobrania:

Test AUDIT

Galeria zdjęć:

Print Friendly, PDF & Email