Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 202219 czerwca 2022 r. zostały zrealizowane zajęcia profilaktyczne – edukacyjne pt. „Upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży” w Parafia Rzymsko – Katolicka w Opatówku i Tłokini Kościelnej. Działanie zrealizował Gabinet Psychoterapii HANNAH Sylwia Dziedziczak.


Społeczność lokalna poznała:

– obszary związane z zagrożeniami rozwoju we wczesnym okresie życia dziecka,

– zwiększyła wiedzę na temat szkodliwości różnych czynników dla rozwijającego się dziecka,

– zapoznała się z problematyką uszkodzeń dzieci w okresie, kiedy matka pije alkohol w ciąży-FAS,

– FAS-spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych,

– problematykę FAS w terapii uzależnienia od alkoholu,

– FAS jako złożone zaburzenie neurorozwojowe.

Rozdano materiały informacyjne o Płodowym Zespole Alkoholowym (FAS) oraz inne materiały edukacyjne w zakresie problemów alkoholowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa szczególne wyrazy podziękowania Ks. Dr Władysławowi Czamarze i Ks. Dr Jackowi Paczkowskiemu za umożliwienie przeprowadzenia zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email