Dzień Seniora

24.05.2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku odbył się Dzień Seniora. Inicjatorem tego spotkania był Burmistrz Gminy Opatówek we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy pomocy  społecznej z zaprzyjaźnionej gminy Ricany z Czech: Pani Blanka Spolkova Kierownik  Organu Socjalnego w Ricanach,  Pani Helena Bramborova, Pani Iva Kirejevova, Pani Jolana Partlova, Pani Petra Janikova i Pani Alźbeta Kostakova – pracownicy Organu Socjalnego w Ricanach, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Opatówka, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Opatówka, Związku Emerytów i Rencistów w Opatówku, emerytowani pracownicy Urzędu Gminy oraz podopieczni i przyjaciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 160 osób. Święto Seniora w Opatówku prowadziły: Ewa Brandebura i Karolina Góra pracownice GOPS w Opatówku, życzenia dla seniorów przekazali Burmistrz Gminy Opatówek Pan Sebastian Wardęcki oraz  Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Pan Paweł Bąkowski.

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się wokalistka Natalia Cłapka z zaprzyjaźnionej Gminy Czajków. Natalia zaśpiewała wiele pięknych polskich piosenek, a dla zaproszonych gości z Czech wykonała piosenkę Heleny Vondrackovejpt.„Malowany dzbanku”. Uczestnicy Dnia Seniora zostali poczęstowani przepysznym tortem ufundowanym przez władze Gminy Opatówek. Honorowym gościem spotkania był Zespół Wokalny z Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów pod kierownictwem Pani Teresy Oźminy. Zespół zaprezentował się w różnorodnym repertuarze. Pierwszy występ był poświęcony zbliżającemu się Dniu Matki, drugi występ nawiązywał do życia seniorów, muzyki rozrywkowej i biesiadnej.

Tradycyjnie jak co roku zaprezentował się również Zespołu „Opatowianie”, ostatnim  punktem Dnia Seniora był występ „Kapeli Słoneczko”, która zagraładawne melodie – polki, walce i wiązanki muzyczne. Sponsorami Dnia Seniora byli: Pan Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Pani Karolina Olejniczak z Opatówka, Pan Dariusz Góra z Opatówka, Piekarnia Sierzchów Alfredy i Józefa Mikołajczyków, Colian Sp. z o.o, Państwo Ewa i  Henryk Suchorzewscy.

Na zakończenie spotkania organizatorzy przedstawili seniorom „Motto  życiowe”, które brzmi:

O życiu, trzeba coś wiedzieć, by nie dać się zwariować.

By przeżyć je jak należy, niczego nie żałować.

By móc powiedzieć o sobie, że się ma wiarę i siłę,

Że wie się czego pragnie i wie też, po co żyje.

Że kocha się całym sercem, wybaczyć także się umie.

To motto życiowe seniorów, nikt młody go nie zrozumie.”

Print Friendly, PDF & Email