Dyżur pomocowo – informacyjny 17 listopada 2022 r. Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”


Przedstawiciele Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku oraz członkowie GKRPA w Opatówku zapraszają osoby zainteresowane do skorzystania z wsparcia w dniu 17 listopada 2022 r. w ramach dyżuru pomocowo – informacyjnego – w siedzibie Świetlicy Środowiskowa SŁONECZKO w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2 w godz. od 17 do 19. Osoby zainteresowane zapraszają:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek pok. nr 4

Telefon: 62 76 18 425 wew. 21

plan posiedzeń komisji https://gopsopatowek.pl/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/)

Wniosek (wniosek-o-objęcie-leczeniem-odwykowym.doc) o leczenie do GKRPA należy złożyć  w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie)  do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 18, pok. nr 4 (Tel. 62 76 18 425 wew. 21) z dopiskiem: „GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OPATÓWKU”

Stowarzyszenie Trzeźwościowe POMOCNA DŁOŃ w Opatówku

ul. Poprzeczna 2 62-860 Opatówek

Pierwszy czwartek miesiąca godzina 18:00

Email: kulepszemu@wp.pl

Grupa AA IDYLLA

ul. Poprzeczna 2 62-860 Opatówek

Spotkania grupy odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18:00.

Grupa AA IDYLLA zaprasza na mityng otwarty w dniu 19 listopada 2022 r. godz. 17:00 Sala OSP Opatówek ul. Łódzka 7.

Masz problem z alkoholem przyjdź do nas zapraszamy. Bądź trzeźwy na drodze!

Print Friendly, PDF & Email