DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art.3 pkt13 bu ustawy- Prawo energetyczne, w przypadku, gdy główne źródło0 ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art.2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art.4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł.

W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1.500 zł

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2022r.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku ul. Plac Wolności 18.

Print Friendly, PDF & Email