„DEBATA”- „Kampania Przeciw Pijanym Kierowcom!”

28-29 listopada 2022 r. przeprowadzone zostały zajęcia programu wychowawczo – profilaktycznych „Debata” dla uczniów klas I (5 oddziałów) Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenerów Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski.

Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Realizacja programu oparta jest o metody aktywizujące i służy przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. „DEBATA” opiera się na pracy w bezpośrednim kontakcie, na metodach aktywizujących, zawiera scenki czy elementy dramy, co zalecają standardy instytucji międzynarodowych , np. UNODOC. Program ten jest chętnie wybierany i obecnie zajmuje 4 miejsce w Polsce pod względem liczebności uczestników w ciągu roku.

Program Profilaktyczny Debata to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, którego celem jest: wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej, wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych, klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych. Ponadto zwrócono uwagę na rozwijanie swoich zainteresowań, pasji aktywnie spędzając wolny czas. Młodzież chętnie brała udział w ćwiczeniach, zadaniach, dzięki którym miała możliwość nabywania wiedzy potrzebnej w przyszłości w dokonywaniu właściwych wyborów (bycia trzeźwym). Warsztaty wskazały młodzieży jak cienka jest granica między trzeźwym życiem, a uzależnieniem. Prowadzący zajęcia dokonali właściwego doboru formy przeprowadzenia zajęć, co spotkało się z pochlebnymi rekomendacjami wystawionymi przez młodzież oraz ich opiekunów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku składa wyrazy podziękowania Markowi Janiakowi Dyrektorowi Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku za zaangażowanie i szczególną współpracę w realizacji zadań profilaktycznych.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023.

Print Friendly, PDF & Email