Więcej o: Profilaktyka –  Wspólnoty ACA (DDA/DDD) Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Profilaktyka – Wspólnoty ACA (DDA/DDD) Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku na prośbę Komisji d/s Informacji Publicznej Integrupy Polskojęzycznej Wspólnoty ACA (DDA/DDD) przekazuje tej informację w imieniu Polskojęzycznej Intergrupy Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, o ewentualnej pomocy, jakiej wspólnota DDA może udzielić osobom zainteresowanym. Więcej

Więcej o: KONKURS PLASTYCZNY „TRZEŹWY KIEROWCA”

KONKURS PLASTYCZNY „TRZEŹWY KIEROWCA”

W dniu 23 czerwca 2023 r. Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” wraz Gminną Biblioteką Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zorganizowali koncert zespołu Stach Bukowski, który odbył się w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. Więcej

Więcej o: II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek 18 – 24 czerwca 2023 r.

II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek 18 – 24 czerwca 2023 r.

21 czerwca 2023 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku przy ul. Dworcowej 1b zrealizowano TURNIEJ BILARDOWY – kolejne działanie profilaktyczne. W rozgrywkach uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku i Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. Sędzią turnieju była Anna Hadaś. Więcej

Więcej o: II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

20 czerwca 2023 r. przeprowadzono „Warsztaty profilaktyki uzależnień” dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, ul. Dworcowa 1B w wymiarze 3 godzin zegarowych. Opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć zapewniła kadra pedagogiczna szkoły Anna Nowińska, Anna Jędrzejak i Joanna Litwa. Więcej

Więcej o: II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

Poranne działania w dniu 19 czerwca 2023 r. pod nazwą ,,Bezpieczeństwo Drogowe’’ prowadzone były na drogach gminy Opatówek przez przedstawicieli Komisariatu Policji w Opatówku. Wśród 115 skontrolowanych kierowców pod względem trzeźwości nie stwierdzono żądnego przypadku. Fakt ten napawa optymizmem i jest motywacja do dalszych w tym zakresie w aspekcie profilaktyki uniwersalnej. Więcej