“Bezpieczny Opatówek”

“Bezpieczny Opatówek” to akcja realizowana w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego z Komisariatem Policji w Opatówku na rzecz mieszkańców gminy Opatówek.

Policjanci w miesiącu lutym 2021 r. pojawią się z odblaskami, które zostaną rozdane wśród naszej społeczności. O bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców wspólnie z policjantami zadbała Gmina Opatówek, przekazując odblaski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.

Elementy odblaskowe zostaną rozdane w trakcie działań służbowych
przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Opatówku. Stróże prawa i władze gminy chcą przypomnieć mieszkańcom o obowiązku używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmierzchu.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest profilaktyka oraz zwiększenie świadomości społeczności na temat zagrożeń, na które mogą być narażeni w ruchu drogowym. Jednym
z elementów działań jest uświadomienie pieszym, roli odblasków w poprawie bezpieczeństwa na drogach oraz konsekwencji nie posiadania ich.

Współdziałanie władz gminy z Policją dowodzi, jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo mieszkańców gminy Opatówek.

Print Friendly, PDF & Email