“Bezpieczny Opatówek ” – Profilaktyka

3 marca 2021 r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek
z Komisariatem Policji w Opatówku zrealizowano kolejne zadanie na rzecz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Opatówku Beata Molka i Artur Woźniak przeprowadzili prelekcję w zakresie profilaktyki uzależnień, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pracy w Policji, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prelegenci swoją postawą i przekazaną wiedzą zbudowali postawę przyjaźni i zaufania wśród uczestników zajęć. Goście zostali przyjęci bardzo entuzjastycznie. Bardzo miłą niespodzianką przygotowaną przez Policjantów była możliwość obejrzenia radiowozu. Spotkanie miało więc nie tylko edukacyjny aspekt, ale również zawierało elementy zabawy połączonej z nauką zasad poruszania się po drodze.

Funkcjonariusze chętnie odpowiadali na pytania zadawane im przez terapeutów i uczestników. Każdy został obdarowany właściwym elementem odblaskowym poprawiającym widoczność na drodze. Przedstawiciele Policji aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez terapeutów. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, co dokumentuje zamieszczona poniżej galeria zdjęć.

Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.

Print Friendly, PDF & Email