“Bezpieczny Opatówek ” – Profilaktyka i edukacja najmłodszych

16 lutego 2021 r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek
z Komisariatem Policji w Opatówku zrealizowano kolejne zadanie na rzecz najmłodszych wychowanków Przedszkola w Tłokini Wielkiej.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Opatówku Beata Molka i Artur Woźniak przeprowadzili prelekcję w zakresie profilaktyki, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych niechronionych uczestników ruchu. Przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w mieście i na wsi. Zwrócili również uwagę na sposób zachowania się w przypadku napotkania wałęsających się psów, znalezienia cudzej własności, nieznajomych osób składających różne propozycje, właściwego korzystania z Internetu, nie udostępniania danych osobowych o sobie i rodzinie osobą obcym, znajomości numerów alarmowych. Funkcjonariusze przedstawili zainteresowanym drogę edukacyjną do wykonywania zawodu policjanta oraz krótko scharakteryzowali, jak wygląda ich praca. Prelegenci swoją postawą i przekazaną wiedzą zbudowali zaufanie wśród uczniów i wychowanków przedszkola.

Przedstawiciele Komisariatu Policji w Opatówku chętnie odpowiadali na pytania zadawane im przez dzieci i nauczycieli. Na zakończenie wręczyli dzieciom właściwe elementy odblaskowe poprawiające widoczność na drodze. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze, co dokumentuje zamieszczona poniżej galeria zdjęć.

Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.

Print Friendly, PDF & Email