“Bezpieczny Opatówek ” – Profilaktyka

W miesiącu kwietniu 2021 r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek
z Placówkami Służby Zdrowia w Opatówku: NZOZ Kawala Sp. z o.o., MEDICAL CENTER Humieja & Pokojowy, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku, zrealizowano kolejne zadanie na rzecz mieszkańców gminy Opatówek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku na rzecz mieszkańców gminy Opatówek przekazał edukacyjne odblaski tematyczne:

– opaska samozaciskowa odblaskowa z nadrukiem zaleceń profilaktycznych Covid “GMINA OPATÓWEK” przypominająca o noszeniu masek, zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk,

– opaska samozaciskowa odblaskowa z nadrukiem pierwsza pomoc “GMINA OPATÓWEK” z numerami telefonów alarmowych, pierwszej pomocy na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych,

do realizacji profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w kontekście rekomendacji zaleceń i zasad o przestrzeganie podstawowych zasad GIS; pierwszej pomocy; promocji zdrowego stylu życia bez nałogów, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – edukacji publicznej.

Element odblaskowy powinien być umieszczony w takim miejscu, by znalazł się w polu działania świateł samochodowych i był zauważalny dla kierujących z obu kierunków. Pamiętajmy, że nawet jeden mały odblask, widoczny dla kierującego, może uratować życie!

Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2021 rok.

Print Friendly, PDF & Email