Więcej o: Profilaktyka – Edukacja publiczna

Profilaktyka – Edukacja publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 w ramach prowadzonejprofilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy, zakupił na 2023 r. prenumeratę czasopism profilaktyczno – edukacyjnych do wykorzystania przez placówki oświatowe, placówkę służby zdrowia, GOPS Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku pt.: Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Oferta leczenia

Profilaktyka – Oferta leczenia

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kaliszu przy ul. Lipowej 5, na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych realizuje następujące programy terapeutyczne: Więcej

Więcej o: Profilaktyka – narada robocza

Profilaktyka – narada robocza

W dniu 13 lutego 2023 r. na spotkaniu roboczym w siedzibie GOPS w Opatówku dokonano podsumowania zrealizowanych w 2022 roku zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 na rzecz placówek oświatowych Gminy Opatówek. Posiedzenie zostało zrealizowane na zaproszenie Sebastiana Wardęckiego Burmistrza Gminy Opatówek. Zaproszenie przyjęli: Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic,  dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Opatówek Honorata Wolniaczyk, Edyta Banasiak, Izabela Dubanowicz, Tomasz Mikucki i Marek Janiak, Kierownik GOPS Opatówek Violetta Galant oraz dyrektor ZEAS w Opatówku Arkadiusz Łańduch. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Oferta leczenia

Profilaktyka – Oferta leczenia

Poradnia Leczenia Uzależnień MULTIMED w Kaliszu od alkoholu i współuzależnienia prowadzi kompleksowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera. Pomagamy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Leczenie prowadzą specjaliści psychoterapii uzależnień. Więcej

Więcej o: Profilaktyka -UNPLUGGED

Profilaktyka -UNPLUGGED

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęprogramu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. „Unplugged”. Więcej