ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500+”

INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+”

przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Opatówku

od 4maja 2021r.

Miejsce przyjmowania wniosków: Więcej

WSPARCIE OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Kwarantanna, zakażenia COVID-19, izolacja społeczna spowodowały, że wiele osób jest w większym stopniu narażonych na sytuacje przemocowe.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej ofiara właściwie nie może uciec, wyjść do szkoły czy do pracy, porozmawiać z kimś czy poszukać pomocy. Osoba stosująca przemoc może ją eskalować coraz bardziej, ze względu na poczucie tymczasowej bezkarności. Wymuszona przez pandemię konieczność ciągłego przebywania z członkiem rodziny stosującym przemoc może pogarszać sytuację osób doświadczających przemocy. Ograniczone kontakty społeczne mogą w nich pogłębiać osamotnienie i poczucie braku możliwości przeciwdziałania trudnej sytuacji. Więcej

Więcej o: „Bezpieczny Opatówek ” – Profilaktyka

„Bezpieczny Opatówek ” – Profilaktyka

W miesiącu kwietniu 2021 r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek
z Placówkami Służby Zdrowia w Opatówku: NZOZ Kawala Sp. z o.o., MEDICAL CENTER Humieja & Pokojowy, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku, zrealizowano kolejne zadanie na rzecz mieszkańców gminy Opatówek. Więcej

Aplikacja mWSPARCIE

Bezpłatna Anonimowa Aplikacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku zachęca osoby uzależnione do korzystania z aplikacji mWSPARCIE. Więcej

Więcej o: I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Informujemy, ,że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Kierownika GOPS Opatówek z dnia 29.03.2021r.  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku
– w dniu 2 kwietnia 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku będzie nieczynny. Więcej

Więcej o: „Bezpieczny Opatówek”

„Bezpieczny Opatówek”

„Bezpieczny Opatówek” to akcja realizowana w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego z Komisariatem Policji w Opatówku na rzecz mieszkańców gminy Opatówek. Więcej