Więcej o: “Przyjaciele Zippiego”

“Przyjaciele Zippiego”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego “Przyjaciele Zippiego” dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Rajsku (10 osób). Więcej

Więcej o: PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW             „Jaś i Małgosia na tropie”

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „Jaś i Małgosia na tropie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego “Program Domowych Detektywów Jaś
i Małgosia na tropie” dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Tłokini Wielkiej i ich rodziców (uczniów – 27/ rodziców – 25). Więcej

Więcej o: „ Fantastyczne możliwości”

„ Fantastyczne możliwości”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolnego programu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. “Fantastyczne możliwości” . Więcej

Więcej o: “Spójrz inaczej na agresję”

“Spójrz inaczej na agresję”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2019 rok w miesiącach listopadzie, grudniu 2019 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych “Spójrz inaczej na agresję”. Więcej

Więcej o: Świąteczna zbiórka żywności 2019

Świąteczna zbiórka żywności 2019

Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tym roku przeprowadzona została Świąteczna Zbiórka Żywności dla potrzebujących. Powyższą akcję zorganizowano we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu. Więcej

Więcej o: PRZYJACIELE ZIPPIEGO

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

10-11 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolenia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci w wieku od 5 do 9 roku życia “Program Przyjaciele Zippiego” dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych gminy Opatówek (4 osoby). Więcej

Więcej o: „Używki narkotyki, dopalacze”

„Używki narkotyki, dopalacze”

W dniu 12.12.2019 r. odbyło się szkolenie pt. „Używki narkotyki, dopalacze” dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chełmcach. Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2019. Więcej

Więcej o: Profilaktyka uniwersalna “Debata”

Profilaktyka uniwersalna “Debata”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek w dniach 9-10 grudnia 2019 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych “Debata”. Więcej