Więcej o: Profilaktyka – Edukacja publiczna FAS

Profilaktyka – Edukacja publiczna FAS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023 w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym na rzecz społeczności lokalnej zakupił w miesiącu grudniu 2022 r. materiały profilaktyczno – edukacyjne ulotki pt. „Ciąża bez alkoholu” (FAS – Fetal Alcohol Syndrome -Płodowy Zespół Alkoholowy). Więcej

Więcej o: Profilaktyka – „Trening zachowań asertywnych z elementami treningu redukcji stresu”

Profilaktyka – „Trening zachowań asertywnych z elementami treningu redukcji stresu”

W Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku w dniach 1, 8, 9 grudnia 2022 roku odbyły się zwyczajne -niezwyczajne zajęcia warsztatowe dla klas VI, VII, VIII.  Zajęciom towarzyszyły hasła takie jak: ciekawość, doświadczenie, pasja, czyli to wszystko co jest ważne dla uczniów wieku dorastania. Realizator warsztatów Centrum Działań Profilaktycznych Wieliczka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Szkolenie GKRPA w Opatówku

Profilaktyka – Szkolenie GKRPA w Opatówku

12 grudnia 2022 r. zostało zrealizowane szkolenie zamknięte dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku pt. „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – algorytm postepowania specjalistów”. Koordynator działania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – „Archipelag Skarbów”

Profilaktyka – „Archipelag Skarbów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022 – 2023 w dniach 5-6 grudniu 2022 zrealizował program profilaktyki zintegrowanej pt.: „Archipelag Skarbów” dla uczniów VII i VIII klas (87 osób) i ich rodziców oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Szkolenie dla Kadr Pedagogicznych

Profilaktyka – Szkolenie dla Kadr Pedagogicznych

W dniach 7,8,15 grudnia 2022 r. zostało zrealizowane szkolenie dla nauczycieli Szkół Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Chełmcach, Opatówku pt. „Procedura Niebieska Karta” w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Działanie zostało skoordynowane przez GOPS Opatówek. Realizatorem szkoleń było Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER Kraków. Zajęcia przeprowadzili długoletni praktycy w kontekście przeciwdziałania przemocy w osobach Adriany Wenc i Aleksandra Szczepańskiego. Wykładowcy uwzględnili zagadnienia: Więcej

Więcej o: Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne

Okres przedświąteczny stanowi okazję do spotkań, łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. Po przerwie związanej z epidemią 20 grudnia 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się kolejne, tradycyjne Spotkanie Wigilijne, na które zostali zaproszeni: dzieci ze świetlicy środowiskowej „Słoneczko” z opiekunami, osoby samotne, niepełnosprawne, rodziny niepełne. W spotkaniu wzięło udział łącznie 110 osób. Więcej