Więcej o: Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 2022

Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 2022

24 czerwca 2022 r. odbył się Rajd pieszy dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej SŁONECZKO w Opatówku. Rajd miał formę gry terenowej – podchodów, które przygotowali wolontariusze Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka” pod opieką Wiceprezes Ewy Machelak. Więcej

Więcej o: Gmina Opatówek Dni Trzeźwości  19-25 czerwca 2022

Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 2022

23 czerwca 2022 r. został zrealizowany dyżur pomocowo – informacyjny – przedstawicieli Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku oraz członków GKRPA w Opatówku w siedzibie Świetlicy Środowiskowa SŁONECZKO w Opatówku w godz. od 18 do 20 na rzecz społeczności lokalnej. Osoby zainteresowane zapraszają:

Więcej

Więcej o: Gmina Opatówek Dni Trzeźwości  19-25 czerwca 2022

Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 2022

20 czerwca 2022 r. została przeprowadzona akcja pt. „Trzeźwy Poranek” na terenie gminy Opatówek przez Komisariat Policji w Opatówku. Kontrola trzeźwości kierujących 190 osób, ujawniono 16 wykroczeń, zatrzymano 1 prawo jazdy, zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych, ujawniono 1 kierującego po użyciu alkoholu (Art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń). Skontrolowano 32 pojazdy. Działania trwały od 5:30 do 12:00. Więcej

Więcej o: Gmina Opatówek Dni Trzeźwości  19-25 czerwca 2022

Gmina Opatówek Dni Trzeźwości 19-25 czerwca 202219 czerwca 2022 r. zostały zrealizowane zajęcia profilaktyczne – edukacyjne pt. „Upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży” w Parafia Rzymsko – Katolicka w Opatówku i Tłokini Kościelnej. Działanie zrealizował Gabinet Psychoterapii HANNAH Sylwia Dziedziczak. Więcej