Więcej o: Profilaktyka – Edukacja publiczna

Profilaktyka – Edukacja publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Opatówek na 2022 rok w ramach prowadzonejprofilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy, zakupił na 2022 r. prenumeratę czasopism profilaktyczno – edukacyjnych do wykorzystania przez placówki oświatowe, placówkę służby zdrowia, GOPS Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku pt.: Więcej

Więcej o: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

informuje, o zmianie w miesiącu marcu 2022 roku planowanego posiedzenia komisji na dzień 17 marca 2022 roku, aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Opatówek takie wnioski składa się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku – 62-860 Opatówek Pl. Wolności 18, pok. nr 4 (Tel. 62 76 18 425 wew. 21). Więcej

Więcej o: Deklaracja chęci przyjęcia rodzin z Ukrainy

Deklaracja chęci przyjęcia rodzin z Ukrainy

Osoby chętne do przyjęcia pod swój dach rodziny z Ukrainy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku, Pl. Wolności 18, tel. kontaktowy (62) 76-18-425, oraz tel. kom: 786815965, 609334655 lub na adres e-mail: opatowek.ukraina@gmail.com.
Deklarujemy wsparcie w zakresie pomocy dotyczącej przekazania podstawowych artykułów. Więcej

Więcej o: Prośba do mieszkańców Gminy Opatówek

Prośba do mieszkańców Gminy Opatówek

Po nawiązaniu kontaktu z obywatelami Ukrainy biorącymi udział w działaniach wojennych, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Opatówek aby w szczególności przekazywali  do Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, Kościelna 2, konserwy oraz mielonki, które zostaną dostarczone dla tamtejszych wojsk oraz jednostek obrony terytorialnej. Więcej