Więcej o: II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

20 czerwca 2023 r. przeprowadzono „Warsztaty profilaktyki uzależnień” dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, ul. Dworcowa 1B w wymiarze 3 godzin zegarowych. Opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć zapewniła kadra pedagogiczna szkoły Anna Nowińska, Anna Jędrzejak i Joanna Litwa. Więcej

Więcej o: II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek – 18 – 24 czerwca 2023 r.

Poranne działania w dniu 19 czerwca 2023 r. pod nazwą ,,Bezpieczeństwo Drogowe’’ prowadzone były na drogach gminy Opatówek przez przedstawicieli Komisariatu Policji w Opatówku. Wśród 115 skontrolowanych kierowców pod względem trzeźwości nie stwierdzono żądnego przypadku. Fakt ten napawa optymizmem i jest motywacja do dalszych w tym zakresie w aspekcie profilaktyki uniwersalnej. Więcej

Więcej o: II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek 18-24 czerwca 2023 r.

II Dni Trzeźwości Gminy Opatówek 18-24 czerwca 2023 r.

Patronat Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek

Inicjator Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Pomocna Dłoń” w Opatówku

Realizacja zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Profilaktyka – PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 skoordynował realizacjęII częściprogramu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci „Program Przyjaciele Zippiego” w Szkołach Podstawowych w Chełmcach, Rajsku, Tłokini Wielkiej. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Szkolenie dla Kadr Pedagogicznych

Profilaktyka – Szkolenie dla Kadr Pedagogicznych

W dniach 12.04.2023 r. i 25.05.2023 r. zostało zrealizowane szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rajsku i Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku pt. „Procedura Niebieska Karta” w kontekście przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Działanie zostało skoordynowane przez GOPS Opatówek. Realizatorem szkoleń było Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER Kraków. Zajęcia przeprowadził długoletni praktyk w kontekście przeciwdziałania przemocy w osobie Aleksandra Szczepańskiego. Wykładowca uwzględnił zagadnienia: Więcej