Więcej o: 300 PLUS –  DYŻURY PRACOWNIKÓW ZUS W URZĘDZIE OPATÓWEK

300 PLUS – DYŻURY PRACOWNIKÓW ZUS W URZĘDZIE OPATÓWEK

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przygotował dyżury poświęcone tematyce świadczeń „Dobry Start” w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. Podczas tych spotkań pracownicy ZUS będą zakładać osobom chętnym konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz pomogą złożyć wniosek o 300+. Więcej

Więcej o: Profilaktyka uniwersalna “Debata”

Profilaktyka uniwersalna “Debata”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek w dniach 31 maja – 1 czerwca 2021 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych “Debata”. Więcej

Więcej o: PRZYJACIELE ZIPPIEGO – profilaktyka

PRZYJACIELE ZIPPIEGO – profilaktyka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęII częściprogramu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci “Program Przyjaciele Zippiego” w Szkołach Podstawowych w Rajsku, Chełmcach, Tłokini Wielkiej. Więcej