Projekt
„Gmina Opatówek bez przemocy!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku rozpoczyna realizację projektu „Gmina Opatówek bez przemocy!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2021. Więcej

Uwaga!

Profilaktyczny Rajd Rowerowy „Powitanie Jesieni 2021” przełożony na 2 października 2021r.

,,Kraina Nocy i Dni dla Seniora”

W ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Edycja 2021 na terenie gminy Opatówek realizowany jest projekt pn. „Kraina Nocy i Dni dla Seniora”. Więcej

Więcej o: Profilaktyka –  Wspólnoty ACA (DDA/DDD) Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Profilaktyka – Wspólnoty ACA (DDA/DDD) Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku na prośbę Komisji d/s Informacji Publicznej Integrupy Polskojęzycznej Wspólnoty ACA (DDA/DDD) przekazuje tej informację w imieniu Polskojęzycznej Intergrupy Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, o ewentualnej pomocy, jakiej wspólnota DDA może udzielić osobom zainteresowanym. Więcej

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

INFORMACJA GOPS

w zakresie świadczeń rodzinnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2021/2022


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Więcej

Profilaktyka – GrupaWsparcia.pl

Profilaktyka – GrupaWsparcia.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje o możliwości skorzystania z platformy GrupaWsparcia.pl i uzyskania wsparcie w kryzysie. Więcej

Więcej o: 300 PLUS – Dyżur pracownika ZUS

300 PLUS – Dyżur pracownika ZUS

Od 1 lipca 2021r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy w dniu 29.07.2021r. w godz. 9.00 – 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku odbył się dyżur pracownika ZUS poświęcony tematyce świadczeń „Dobry Start”. Podczas tego spotkania pracownik ZUS pomagał w zakładaniu osobom chętnym konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz pomagał złożyć elektronicznie wniosek 300 PLUS. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. Więcej

Więcej o: WARSZTY SZKOLENIOWE

WARSZTY SZKOLENIOWE

22 lipca 2021r. w sali Świetlicy Środowiskowej „Słoneczko” odbyły się warsztaty szkoleniowe w zakresie zarządzania budżetem domowym pn.”Domowy Minister Finansów”. Więcej