DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art.3 pkt13 bu ustawy- Prawo energetyczne, w przypadku, gdy główne źródło0 ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Więcej

Więcej o: Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców 18 listopada 2022 r. Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców 18 listopada 2022 r. Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”

W dniu 18.11.2022r. przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców/opiekunów młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu. Celem zajęć było upowszechniania wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. Zadanie wykonano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2022-2023. Edukację profilaktyczną zapewniła Sylwia Dziedziczak. Więcej

Więcej o: SENIORALNE  SPOTKANIE PATRIOTYCZNE

SENIORALNE SPOTKANIE PATRIOTYCZNE

Na zaproszenie Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg w dniu 19 listopada 2022r. grupa 50 seniorów z gminy Opatówek wraz z Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem i Kierownikiem GOPS Violettą Galant brała udział w Senioralnym Spotkaniu Patriotycznym w Ostrowie Wielkopolskim. Więcej

Więcej o: Dyżur pomocowo – informacyjny 17 listopada 2022 r.  Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”

Dyżur pomocowo – informacyjny 17 listopada 2022 r. Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom!”


Przedstawiciele Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Pomocna Dłoń” w Opatówku oraz członkowie GKRPA w Opatówku zapraszają osoby zainteresowane do skorzystania z wsparcia w dniu 17 listopada 2022 r. w ramach dyżuru pomocowo – informacyjnego – w siedzibie Świetlicy Środowiskowa SŁONECZKO w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2 w godz. od 17 do 19. Osoby zainteresowane zapraszają: Więcej

Więcej o: Profilaktyczny Rajd Rowerowy „Powitanie Jesieni 2022”

Profilaktyczny Rajd Rowerowy „Powitanie Jesieni 2022”

W dniu 01.10.2022 r. odbył się Profilaktyczny Rajd Rowerowy „Powitanie Jesieni 2022”, promujący zdrowy styl życia bez nałogów, który zgromadził 150 osób. Uczestnicy pokonali 17 kilometrów na trasie Opatówek, Trojanów, Porwity, Cienia Druga, Cienia Trzecia, Opatówek. Więcej

,,Targi Viva Seniorzy”

W dniach 30 września – 01 października 2022 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu w pawilonie nr 3 odbędą się targi ,,Viva Seniorzy”. Więcej

Więcej o: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

– kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo Więcej