Więcej o: “Bezpieczny Opatówek ” – Profilaktyka

“Bezpieczny Opatówek ” – Profilaktyka

W miesiącu kwietniu 2021 r. w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek
z Placówkami Służby Zdrowia w Opatówku: NZOZ Kawala Sp. z o.o., MEDICAL CENTER Humieja & Pokojowy, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku, zrealizowano kolejne zadanie na rzecz mieszkańców gminy Opatówek. Więcej

Aplikacja mWSPARCIE

Bezpłatna Anonimowa Aplikacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku zachęca osoby uzależnione do korzystania z aplikacji mWSPARCIE. Więcej

Więcej o: I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Informujemy, ,że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Kierownika GOPS Opatówek z dnia 29.03.2021r.  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku
– w dniu 2 kwietnia 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku będzie nieczynny. Więcej

Więcej o: “Bezpieczny Opatówek”

“Bezpieczny Opatówek”

“Bezpieczny Opatówek” to akcja realizowana w ramach współpracy Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego z Komisariatem Policji w Opatówku na rzecz mieszkańców gminy Opatówek. Więcej

„Rodzina 500+” – nowy okres świadczeniowy, terminy – główne przekazy

Więcej o: Termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022.

Termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, że zgodnie z art 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U 2019 poz. 2407 ze zm.) wnioski na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r., natomiast wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021 r. Więcej