,, Aktywni + ”

W dniu 21.09. 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu ”Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni”.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W części pierwszej beneficjenci programu mieli możliwość rozmowy oraz zadania pytań Burmistrzowi Gminy Opatówek
Sebastianowi Wardęckiemu. Poruszone zostały głównie tematy związane z infrastrukturą Opatówka i jego okolic. Pytania dotyczyły m.in. ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych, odwodnienia terenów, powstawania miejsc kulturalnych, wycinki drzew, dbania o zieleń . Burmistrz dużo czasu poświęcił także zagadnieniu bezpieczeństwa seniorów na terenie naszej Gminy. Podziękował przybyłym seniorom za mile spędzony wspólnie czas oraz za duże zainteresowanie oraz chęć udziału w przedsięwzięciach do nich kierowanych.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja przedstawicieli Policji: dzielnicowych Komisariatu Policji w Opatówku p. Dominiki Bartnik i p. Artura Woźniaka . Tematem przewodnim było bezpieczeństwo seniorów. Policjanci przybliżyli metody działania oszustów
m.in. ”na wnuczka”, ”na policjanta”, ”na pracownika gazowni”. Przypomnieli także numery alarmowe, pod którymi można zgłaszać podejrzenie takich działań. Wielokrotnie funkcjonariusze Policji apelowali, aby seniorzy byli czujni i ostrożni w kontaktach z osobami pukającymi do ich mieszkań. Uczulono także na wizyty różnego rodzaju akwizytorów oraz fałszywe zbiórki pieniędzy min. na chore dzieci.

W ramach edukacji kulturalnej w dniu 23.09.2021r. zorganizowany został wyjazd do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na spektakl ,, Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” Celem tego działania było pokazanie beneficjentom możliwości korzystania z oferty kulturalnej dostępnej w pobliskim dużym mieście i rozbudzenia potrzeb uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych dostarczających niezwykłych wrażeń.

W poniedziałek 27 września 2021 r. w sali GOK w Opatówku odbyły się kolejne działania w ramach realizacji projektu ” Edukacja dla seniora w Krainie Nocy i Dni”.

Jarosław Budka Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia “LGD 7- Kraina Nocy i Dni”, a zarazem reprezentant OSP Chełmce posiadający uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadził dla uczestników projektu pokaz i ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Print Friendly, PDF & Email