28 rocznica Grupy AA Idylla w OpatówkuSpotkanie z okazji 28 rocznicy powstania grupy AA „Idylla” w Opatówku odbyło się 19 listopada 2022 r. w sali OSP Opatówek.

Mottem spotkania były słowa:

„Boże użycz mi

POGODY DUCHA

 abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić

ODWAGI

abym zmieniał to, co mogę zmienić

I MĄDROŚCI

 abym odróżnił jedno od drugiego”

W spotkaniu uczestniczyły zaprzyjaźnione grupy AA z: Kalisza ODRODZENIE, ROGATKA, DZWONEK, TRÓJKĄT, ISKIERKA, BUMERANG, SZEŚCIAN; Kazimierza Biskupiego KAZIMIERZ; Łęczycy; Brzeziny BRZOZA;  Zduńskiej Woli; Turku OAZA; Konina; Ostrowa Wielkopolskiego WYSPA, ENKLAWA; Milicza TĘCZA; Gołuchowa; Sieradza; Gostynia WOLNOŚĆ, Żelazkowa.

Tematy spotkania: „Pycha, próżność, egoizm – czy to mnie jeszcze dotyczy?”, „Jakie zasady programu realizuję w życiu codziennym?”.

Miejscem założenia AA były Stany Zjednoczone. Inicjatorem był makler giełdowy Bill W. (William Griffith Wilson). Drugim współzałożycielem był dr Bob (Robert Holbrook Smith). Jego pierwszy dzień nieprzerwanej trzeźwości 10 czerwca 1935 uważa się za symboliczną datę narodzin ruchu. Swoje korzenie organizacyjne ruch miał w Grupach Oksfordzkich. Po odłączeniu się od nich ok. 1938, gdy spotykały się już 3 (jeszcze bezimienne) grupy, ich uczestnicy zdecydowali się spisać swoje doświadczenia. W 1939 roku ukazała się książka „Anonimowi Alkoholicy” i od jej tytułu wziął swoją nazwę cały ruch.

Jubileusz istnienia Grupy IDYLLA był świętem wspólnot działających dzięki ludziom i dla ludzi. Wspólnota AA odgrywa niezwykle istotną rolę w systemie wsparcia społecznego
i oddziaływań prozdrowotnych skierowanych do lokalnej społeczności. Oddziaływania grupy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją są źródłem niewymiernych korzyści w radzeniu sobie z problemami i powrotem do zdrowego funkcjonowania. Miting to spotkanie ludzi rozmawiających, uczących żyć na trzeźwo. Nieprzecenioną wartością dla uzależnionych od alkoholu są grupy wsparcia AA.

Każdy uczestnik spotkania został udekorowany okolicznościowym emblematem wykonanym przez członków rodzin grupy Idylla.

W spotkaniu uczestniczyli Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Małgorzata Rektor Przewodnicząca GKRPA w Opatówku.

Grupa IDYLLA do swoich szeregów zaprasza wszystkich, którzy mieli lub mają problem z uzależnieniem alkoholowym i chcieliby z nim skończyć.

Spotkania grupy odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18:00 w świetlicy w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2.

Zawsze pamiętaj, że cała twoją ciężka praca w końcu się opłaci, a gdy to się stanie, będzie to jeden z najbardziej satysfakcjonujących momentów twojego życia.”

Print Friendly, PDF & Email