27 rocznica Grupy AA Idylla w OpatówkuSpotkanie z okazji 27 rocznicy powstania grupy AA “Idylla” w Opatówku odbyło się
20 listopada 2021 r. w sali OSP Opatówek. Mottem spotkania były słowa:


“Boże użycz mi

POGODY DUCHA

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić

ODWAGI

abym zmieniał to, co mogę zmienić

I MĄDROŚCI

abym odróżnił jedno od drugiego”

W spotkaniu uczestniczyły zaprzyjaźnione grupy AA z: Koźminka KWANT; Brzezin BRZOZA; Kalisza ODRODZENIE i ROGATKA; Ostrowa Wielkopolskiego PORANEK, ENKLAWA; Błaszki ALBERT.

Tematy spotkania: “Moja droga zdrowienia”, “Czym jest dla mnie jedność we wspólnocie”.

Jubileusz istnienia Grupy IDYLLA był świętem wspólnot działających dzięki ludziom i dla ludzi. Wspólnota AA odgrywa niezwykle istotną rolę w systemie wsparcia społecznego
i oddziaływań prozdrowotnych skierowanych do lokalnej społeczności. Oddziaływania grupy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją są źródłem niewymiernych korzyści w radzeniu sobie z problemami i powrotem do zdrowego funkcjonowania. Miting to spotkanie ludzi rozmawiających, uczących żyć na trzeźwo. Nieprzecenioną wartością dla uzależnionych od alkoholu są grupy wsparcia AA. Tragedią każdego uzależnionego, jego bankructwem jest między innymi upadek życia duchowego, systemu wartości. A odbudować go można właśnie dzięki poczuciu solidarności i wspólnoty z tymi, którzy również przechodzą trudną drogę do trzeźwości.

Każdy uczestnik spotkania został udekorowany okolicznościowym emblematem wykonanym przez członków rodzin grupy Idylla.

Kolejne rocznicowe spotkanie odbyło się szczególnie uroczyście i z idealną organizacją, co odzwierciedla rozwój działalności GRUPY IDYLLA i zaangażowanie jej członków. Gupa IDYLLA podzieliła się radością o tworzonym Stowarzyszeniu POMOCNA DŁOŃ.

W spotkaniu uczestniczyli Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek, Paweł Bąkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek, Halina Marszał – Sroczyńska PRZYJACIEL AA Wiceprzewodnicząca GKRPA w Opatówku, Lidia Wiatr GKRPA w Nowych Skalmierzycach, Agata Urbańska i Ewelina Kasprzak GOPS Opatówek, Małgorzata Rektor Przewodnicząca GKRPA w Opatówku.

Grupa IDYLLA do swoich szeregów zaprasza wszystkich, którzy mieli lub mają problem z uzależnieniem alkoholowym i chcieliby z nim skończyć. Na pytanie, co doradziliby ludziom, którzy chcą powiedzieć “dość”, odpowiadają – Trzeba przyjść do nas, porozmawiać. Spotkania grupy odbywają się w każdą sobotę o godzinie 18:00 w świetlicy w Opatówku przy ul. Poprzecznej 2.

Print Friendly, PDF & Email