2022 r.

W 2022r. gmina Opatówek otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie modułu I i modułu II wieloletniego rządowego programu ” Posiłek w szkole i w domu:

Umowa Nr 129/PSD/2022 z dnia 22.03.2022 r. na kwotę 36.229.77 zł
W dniu 04.07.2022r Aneks Nr 1 do umowy Nr 129/PSD/2022 zmieniający dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 59.189,36 zł.
W dniu 23.08.2022r Aneks Nr 2 do umowy Nr 129/PSD/2022 zmieniający dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 96.000,00 zł.
W dniu 05.12.2022r Aneks Nr 3 do umowy Nr 129/PSD/2022 zmieniający dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 81.600,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email