15 kwietnia 2023 Światowy Dzień Trzeźwości – WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w tym dniu pragnie zwrócić szczególną uwagę na problem samego spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach, jak też zagrożeń zdrowotnych wynikających z jego nadużywania. Szacuje się, że obecnie około 2,3 miliarda osób na całym świecie pije alkohol. Według PARPA statystyczny Polak wypił w 2020 roku niemal 9,6 litra napojów alkoholowych w przeliczeniu na 100 proc. alkohol. Z danych tych wynika, że spożycie w 2019 r. było najwyższe od 1993 r. (6,52 litra), czyli odkąd sięgają statystyki. Według Nielsena w 2020 roku Polacy wydali na alkohol niemal 40 miliardów złotych, czyli o 7 proc. więcej niż w poprzednim  roku.

Alkohol zawsze uzależnia, czy to w dużych ilościach, czy rozkładanych w odstępach czasowych – tych, którzy mają predyspozycje do uzależnień. Niewątpliwie osoba ze Zespołem Zależności Alkoholowej potrzebuje pomocy, bo bez niej zatopi nie tylko smutki, ale swoje zdrowie, a nawet życie.

Światowy Dzień Trzeźwości ma na celu zwrócenie uwagi na problem alkoholizmu i zagrożeń z tego wynikających. Alkohol jest czynnikiem ryzyka pojawienia się przemocy w rodzinie. Szczególnie dzieciństwo  naznaczone problemem alkoholizmu i przemocy rzutuje na całe życie. Warto w czasie takich dni przypominać, że problem alkoholizmu nie dotyczy tylko pojedynczych ludzi, ale całego społeczeństwa, które w czasie pandemii zaczęło niestety chętniej sięgać po różne używki, nie tylko alkohol. Od lat obniża się wiek inicjacji alkoholowej młodych ludzi. Po pierwsze w swoim życiu piwo sięgają już dzieci w wieku szkolnym, aby udowodnić otoczeniu swoją „dorosłość”. Należy także pamiętać, że im wcześniejsza inicjacja, tym większe ryzyko uzależnienia. Zespół Zależności Alkoholowej (alkoholizm) to jedna z najpoważniejszych chorób, która dotyka wszystkich, bez względu na stopień rozwoju państwa, bogactwa czy położenia geograficznego. Niesie za sobą negatywne skutki zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.

Osoby, u których nadużywanie alkoholu doprowadziło do powstania uzależnienia od alkoholu, potrzebują pomocy specjalistycznej oraz wsparcia samopomocowego w grupach AA. Taką pomoc mogą uzyskać zgłaszając się do:

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia MULTIMED

ul. Majkowska 13a, 62-800 Kalisz

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Telefon: 62- 501 86 18

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Lipowa 5 62-800 Kalisz

Telefon:62-76 720 57

Punkt Konsultacyjny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

ul. Parkowa 1 62-860 Opatówek

każdy wtorek w godz. Od 1200 do 1600Telefon 62 5014292

Stowarzyszenie Trzeźwościowe POMOCNA DŁOŃ w Opatówku

ul. Poprzeczna 2 62-860 Opatówek

Pierwszy czwartek miesiąca godzina 18:00

Email: kulepszemu@wp.pl

Grupa Wsparcia AA IDYLLA w Opatówku

ul. Poprzeczna 2 62-860 Opatówek

każda sobota godz. 18:00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku

Pl. Wolności 18, 62-860 Opatówek pok. nr 4

Telefon: 62 76 18 425 wew. 21

plan posiedzeń komisji https://gopsopatowek.pl/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/)

Każda osoba uzależniona może podjąć swoją własną decyzję o jak najdłuższym „dniu trzeźwienia”, pozbawionym problemów, które spowodowało używanie alkoholu.

GKRPA w Opatówku

Print Friendly, PDF & Email