Aktualności

Więcej o: #MakeLoveNotPrzemoc  Wielkopolska kampania  w ramach  16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

#MakeLoveNotPrzemoc Wielkopolska kampania w ramach 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Dlaczego ktoś używa przemocy? Osoby stosujące przemoc czerpią z takiego sposobu zachowania konkretne korzyści, które mogą utrudniać zauważenie ponoszonych równocześnie kosztów. Korzyść płynąca z zachowania przemocowego w postaci szybkiego osiągania celów, poczucia siły i kontroli, często długotrwającej bezkarności, przewyższa koszty w postaci utraty zaufania, oddalenia w relacji z osobami dorosłymi oraz dziećmi, izolacji społecznej czy towarzyszącego poczucia winy. Dopiero konsekwencje w postaci tzw. „kosztów twardych”: separacji, rozwodu, wyroku sądowego, dozoru kuratora, udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych, sprawiają, że osoba stosująca przemoc zaczyna zauważać szkody, jakie przynosi jej stosowanie przemocy.
Źródło: www.przemoc.edu.pl Więcej

Więcej o: #MakeLoveNotPrzemoc  Wielkopolska kampania  w ramach  16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

#MakeLoveNotPrzemoc Wielkopolska kampania w ramach 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć


Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej kwestii niepełnosprawności i wzmocnienie wsparcia na rzecz godności, praw i dobrej jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Kobiety z niepełnosprawnościami są szczególnie narażone na przemoc ze względu na bariery komunikacyjne czy cielesne, które uniemożliwiają samoobronę czy komunikowanie niezgody – są czterokrotnie częściej narażone na przemoc seksualną niż kobiety w pełni sprawne. Zależność od sprawcy czy sprawczyni jeśli chodzi o zaspokajanie wszelkich potrzeb sprawia, że częściej są narażone na przemoc Więcej

Więcej o: #MakeLoveNotPrzemoc  Wielkopolska kampania  w ramach  16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

#MakeLoveNotPrzemoc Wielkopolska kampania w ramach 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Polska Deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie proklamowana została na II Ogólnopolskiej konferencji przeciw przemocy w rodzinie, zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 1995 roku. Pomimo tego, że ma już 26 lat, nie straciła nic na aktualności, a siedem zasad etycznych, które przedstawia, mają uniwersalny i ponadczasowy charakter:

Więcej