Aktualności

Więcej o: Termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022.

Termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku informuje, że zgodnie z art 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U 2019 poz. 2407 ze zm.) wnioski na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r., natomiast wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021 r. Więcej

Więcej o: PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW                     „Jaś i Małgosia na tropie”

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „Jaś i Małgosia na tropie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego “Program Domowych Detektywów Jaś
i Małgosia na tropie” dla uczniów klas IV Szkołach Podstawowych w Tłokini Wielkiej, Rajsku, Opatówku i ich rodziców (49 osób). Więcej

Więcej o: „ Fantastyczne możliwości”

„ Fantastyczne możliwości”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolnego programu profilaktyki uniwersalnej adresowanego do uczniów szkół podstawowych pt. “Fantastyczne możliwości” . Więcej

Więcej o: “Presja rówieśnicza Zielony Parasol” – Centrum Działań Profilaktycznych Wieliczka

“Presja rówieśnicza Zielony Parasol” – Centrum Działań Profilaktycznych Wieliczka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2020 rok w miesiącu grudniu 2020 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych “Presja rówieśnicza Zielony Parasol” – projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Więcej

Więcej o: “Narkotyki kradną życie nie daj się wciągnąć”

“Narkotyki kradną życie nie daj się wciągnąć”

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii gminy Opatówek na 2020 rok w dniu 21.12.2020 r. przekazano materiały profilaktyczne w celach edukacji publicznej na rzecz dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, promocji zdrowego stylu życia. Patronat nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. Więcej

Więcej o: “Spójrz inaczej na agresję”

“Spójrz inaczej na agresję”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Opatówek na 2020 rok w miesiącach październiku, listopadzie, grudniu 2020 r. skoordynował realizację programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych “Spójrz inaczej na agresję”. Więcej

Więcej o: UNPLUGGED

UNPLUGGED

7,10 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęszkolenia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do uczniów w wieku 12-14 lat oraz ich rodziców .”Program Profilaktyczny Unplugged” dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych gminy Opatówek (10 osób). Więcej

Więcej o: PRZYJACIELE ZIPPIEGO

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

W miesiącach październiku, listopadzie, grudniu 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku skoordynował realizacjęprogramu wychowawczo – profilaktycznego adresowanego do dzieci “Program Przyjaciele Zippiego” w Szkołach Podstawowych w Rajsku, Chełmcach, Tłokini Wielkiej. Więcej

” Opieka Wytchnieniowa ” – edycja 2020

W 2020r. Gmina Opatówek przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Więcej