Aktualności

Więcej o: Profilaktyka – Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców 7 maja 2024 r.

Profilaktyka – Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców 7 maja 2024 r.

W dniu 07.05.2024 r. przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Rajsku. Zadanie wykonano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2024-2025. Edukację profilaktyczną zapewniła Sylwia Melka, certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny, trener kompetencji społeczno emocjonalnych oraz regulacji emocji u dzieci. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Bezpieczna Gmina Opatówek

Profilaktyka – Bezpieczna Gmina Opatówek

„Bezpieczna Gmina Opatówek” to akcja na rzecz mieszkańców gminy Opatówek. W miesiącach lutym, marcu 2024 r. zostały zrealizowane działania profilaktyczno – informacyjno – edukacyjne w Szkole Podstawowej w Rajsku, Szkole Podstawowej w Tłokinia Wielkiej oraz na terenie Opatówka. Więcej

Więcej o: Profilaktyka – Edukacja publiczna

Profilaktyka – Edukacja publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na lata 2024-2025 w ramach prowadzonejprofilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy, zakupił na 2024 r. prenumeratę czasopism profilaktyczno – edukacyjnych do wykorzystania przez placówki oświatowe, GOPS Opatówek, Komisariat Policji w Opatówku pt.: Więcej