Profilaktyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

W dniu 08.06.2019 r. odbyło się szkolenie pt. „Profilaktyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii”. Zajęcia teoretyczne i praktyczne zrealizował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu. Uczestnikami szkolenia byli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Opatówek.
Szkolenie poprowadzone zostało przez p. Ewelinę Pilarczyk, Magdalenę Rynowiecką, Arkadiusza Muskałę, Karola Gepperta, Rafała Brzęckiego i Marcina Binczyka.Szkolenie dotyczyło:
– regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środków odurzających, prawne aspekty sprzedaży i spożywania alkoholu;
– zjawiska związane z nadużyciem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;
– wpływ zażywania używek na organizm i zdolności poznawcze uczestnika ruchu drogowego;
– przyczyny wypadków drogowych, skutki prawne dla kierowców będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, statystyki policyjne;
– przypomnienia aktualnych przepisów ruchu drogowego – zmian wprowadzonych w przeciągu ostatnich lat;
– sposoby właściwego reagowania i unikania niebezpieczeństw, pojęcie nadsterowności i podsterowności;
– zajęć praktycznych w aspekcie techniki bezpiecznej jazdy na samochodach Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Kaliszu, symulator hamowania (zajęcia na płytach poślizgowych);
– przejazdy slalomem w alkogoglach lub narkogoglach (umożliwienie zaobserwowania zachowania się kierowcy pod wpływem alkoholu lub narkotyków).

Szkolenie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opatówek na rok 2019.

Print Friendly, PDF & Email