Aktualności

Więcej o: Program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców

Program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r. realizuje projekt „Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców Gminy Koźmin wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczno – zawodowa 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Opatówek poprzez realizację doradztwa zawodowego z IPD, trening kompetencji psychospołecznych i psychologicznych, kursów/szkoleń oraz 3 – miesięcznych staży zawodowych. W 2018 roku 14 osób bezrobotnych i biernych zawodowo przystąpiło do projektu i podpisało deklarację uczestnictwa. Osoby te skorzystają z poradnictwa doradcy zawodowego, psychologa oraz odbędą kurs nauki prawa jazdy.
Więcej o: Letnie kolonie 2018

Letnie kolonie 2018

W czasie tegorocznych wakacji 33 dzieci z terenu gminy Opatówek wypoczywało na letnich koloniach nad morzem. Dzieci przebywały w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Gryfia” w Jarosławcu w okresie 02.08.2018r. – 15.08.2018r. na koloniach zorganizowanych przez Towarzystwo ”Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy. Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 30 dzieci z terenu gminy Opatówek zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Trzy miejsca otrzymano nieodpłatnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zgłoszeń dzieci na kolonie dokonali Dyrektorzy Szkół z terenu gminy i Wychowawca Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko” w Opatówku. Natomiast w terminie 19.08.2018 r. – 28.08.2018 r. dzieci wypoczywały na koloniach we Władysławowie w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Korsarz” zorganizowanych przez Towarzystwo ”Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy.

Program kolonii obejmował wypoczynek nad morzem, zwiedzanie portu morskiego, rejs statkiem po morzu, wycieczkę na Hel – wstęp do Fokarium i Muzeum Obrony Wybrzeża, zwiedzanie Zespołu Latarni Morskiej. Ponadto całodniową wycieczkę do Trójmiasta ze zwiedzaniem skweru Kościuszki w Gdyni, spacer po Molo w Gdyni Orłowo, zwiedzanie Pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Dzieci odbyły również pieszą wycieczkę do Wąwozu Chłapowskiego, przypomnienie zaślubin Polski z Morzem. Pobyt na koloniach obejmował blok zajęć rekreacyjno – sportowych oraz blok zajęć socjoterapeutycznych wraz z pogadankami. Więcej

Więcej o: Zaproszenie na Profilaktyczny Rajd Rowerowy ”Powitanie jesieni 2018”

Zaproszenie na Profilaktyczny Rajd Rowerowy ”Powitanie jesieni 2018”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym ”Powitanie jesieni 2018”, który odbędzie się w sobotę 29 września br. Start: 29 wrzesień 2018, zbiórka godz. 8.30 Parking przy Muzeum Historii Przemysłu, wyjazd godz. 9.00 Meta: Parking przy Szkole Ogrodniczej, ul. Parkowa, około godz. 14.00Organizatorzy rajdu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku Świetlica Środowiskowa SŁONECZKO w Opatówku

Uczestnicy zgłaszają swój udział w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatówku i w Świetlicy Środowiskowej SŁONECZKO w Opatówku do dnia 25 września 2018r. Więcej

Więcej o: Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

W dniach 6 i 7 września 2018 r. grupa 18 seniorów z terenu gminy Opatówek wzięła udział w Warsztatach „Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Dwudniowe warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w ramach projektu pn. ” Aktywni seniorzy w metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej”. Warsztaty miały na celu aktywizację społeczną osób starszych z terenu aglomeracji. Więcej

Więcej o: Informacja dot. stypendium szkolnego

Informacja dot. stypendium szkolnego

Przekazujemy informację dot. składania wniosków o przyznanie  pomocy materialnej o charakterze  socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Opatówek – stypendium szkolnego. Więcej

Więcej o: ”Szkoła dla rodziców”

”Szkoła dla rodziców”

W dniach  29.07 – 05.08.2018r. rodzice wraz z dziećmi z terenu gminy Opatówek wzięli udział w wyjeździe pn. ”Szkoła dla rodziców” w ramach projektu ”Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Więcej

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Więcej

Więcej o: Terminy składania wniosków na świadczenia wychowawcze „500+” i na świadczenie Dobry Start „300+”

Terminy składania wniosków na świadczenia wychowawcze „500+” i na świadczenie Dobry Start „300+”

Wnioski na świadczenie wychowawcze

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku.
Termin składania wniosków on-line – od 1 lipca 2018r.;
Rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie „500+” drogą elektroniczną, w miesiącu lipcu mają do wyboru trzy kanały on-line – wśród nich: ministerialny Portal informacyjno – Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
Termin składania wniosków drogą tradycyjną tj. w wersji papierowej, czyli osobiście w GOPS lub za pośrednictwem poczty – od 1 sierpnia 2018r. Więcej

Więcej o: Wycieczka krajoznawczo- edukacyjno-profilaktyczna

Wycieczka krajoznawczo- edukacyjno-profilaktyczna

W dniach 26 – 27 czerwca 2018 roku dzieci ze Świetlicy Środowiskowej ”Słoneczko” w Opatówku wraz z rodzicami i opiekunkami brali udział w wycieczce krajoznawczo – edukacyjno – profilaktycznej ”Śladami przeszłości i nowoczesności stolicy Polski”. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęto od wizyty na Starym Mieście, gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. Następnie wycieczka udała się na Zamek Królewski. Uczestnicy podziwiali piękno budynku, który skonstruowany został w stylu barokowo – klasycystycznym. Odwiedzono także część muzealną zamku. Więcej