„Legalne sposoby dystrybucji dopalaczy – profilaktyka i przeciwdziałanie w środowisku lokalnym”

W dniu 14.06.2019 r. odbyło się szkolenie pt. „Legalne sposoby dystrybucji dopalaczy – profilaktyka i przeciwdziałanie w środowisku lokalnym”-  dla pracowników GOPS Opatówek, członków GKRPA w Opatówku i członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku.

Szkolenie zrealizowało Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” Kraków. Zajęcia edukacyjne poprowadził Jacek Popów – Specjalista w zakresie szkoleń przygotowujących do pracy w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy. Na stałe współpracuje z kilkoma ogólnopolskimi instytucjami edukacyjno-szkoleniowymi. Ponad 15 letnie doświadczenie trenerskie w zakresie realizacji szkoleń poświęconych zagadnieniu uzależnień i przeciwdziałania przemocy, szkolenia GKRPA związane z szeroko pojęta profilaktyką alkoholową (w tym pracy nad motywacją osób uzależnionych do podjęcia i podtrzymania leczenia odwykowego), interwencją kryzysową. W programie szkolenia podjęto następujące zagadnienia:

  1. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. Od czego możemy się uzależnić? Definicja problemu i najważniejszych zagrożeń XXI w.
  3. Narkotyki w kontekście spożywania alkoholu.
  4. Niemedyczne używanie leków.
  5. Legalne sposoby dystrybucji.
  6. Omówienie aspektów uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
  7. Kontakt motywujący z osobą uzależnioną.
  8. Społeczność lokalna a innowacyjne formy oddziaływania edukacyjnego i profilaktycznego.

Realizacja w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek          na rok 2019.

Print Friendly, PDF & Email