“Czas na seniora w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

W dniach 15 i 16 lipca 2019 r. Seniorzy z terenu Gminy Opatówek licznie uczestniczyli w warsztatach pn. “Czas na seniora w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Dwudniowe zajęcia zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i Stowarzyszenie Metropolia Poznań. W spotkaniu uczestniczył Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek oraz pracownicy GOPS Opatówek.

Warsztaty przeprowadził Damian Dubina – Prezes Zarządu Fundacji Instytutu Rozwoju Aktywności, a głównym celem spotkania była aktywizacja społeczna osób starszych z terenu aglomeracji. Zajęcia składały się z pięciu modułów. W pierwszym dniu Seniorzy brali udział w warsztatach “W drodze do siebie”, poruszającym zagadnienia takie jak: moje wartości, silne strony, samoocena oraz zdrowy stosunek do siebie i świata. Tworzyli swoją “mapę marzeń” oraz aktywnie rozszerzali swoje kompetencje w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

W drugim dniu omówiono zagadnienia dotyczące współpracy w grupie, prowadzenia wspólnych inicjatyw, przygotowywania projektów (czym są, dlaczego warto je realizować i jak to skutecznie robić), poparte dobrymi przykładami. Podczas spotkania poruszono tematykę aktywności w zakresie partycypacji obywatelskiej, a także giełdy usług dla Seniorów oraz doradztwa w dziedzinie form aktywizacji.

Na zakończenie cyklu spotkań uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące potrzeb i oczekiwań Seniorów w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, których wyniki posłużą do opracowania i realizacji projektów.

Print Friendly, PDF & Email